micro:bit בישראל

בואו נהפוך את הלמידה באמצעות טכנולוגיה להנאה!

בשביל בית הספר

המיקרוביט תוכנן להיות ידידותי בכיתה מהתחלה. יותר נגיש מאשר רק קידוד, זו דרך מצוינת להנות, תוצאות מעשיות ותלמידים נחושים.

אם אתם מורים(ולא רק לתוכנה) המעוניינים לראות כיצד micro:bit יכול לשנות לחלוטין את חוויית הלימוד שלכם – צרו איתנו קשר לסמינרים שלנו למורים לחוויה פורצת דרך!

משאבי הוראה

רוצים הוכחות להצלחת השיטה?

ווידאנו שהפיתוח של המיקרו:ביט מגובה במחקר אקדמי. עד עכשיו היו לנו תוצאות מצוינות עם פריסת מעל 1 מיליון מכשירים [BBC]:

90% מהתלמידים אמרו שהמיקרו:ביט הראה להם שכל אחד יכול לקודד.

86% מהתלמידים אמר שהמיקרו:ביט גרם למדעי המחשב להיות מעניינים יותר.

יותר מ-70% מהבנות אמרו שהם יבחרו מחשוב כנושא בבית הספר לאחר שימוש במיקרו:ביט.

85% מהמורים מסכימים שזה הפך את מדעי המחשב ליותר מהנה עבור תלמידיו.

חצי מהמורים שהשתמשו במיקרו:ביט אומרים שהם עכשיו מרגישים יותר בטוחים כמורים, ובמיוחד לאלה שאמרו שאינם בטוחים בהוראת מחשבים.

Sentance et al., “Creating cool stuff

– Pupils’ experience of the BBC micro:bit, Kings College London