משימה 2

רובר ביטהמודיעין הצליח להשיג קובץ הפעלה עבור הרובר אולם הוא לא מושלם. הורידו את הקובץ ונסו לתקן את הדרוש הורדה