הוספת הספריות עבור מכונית Tinybit

לפעמים אתם רוצים להתחיל לכתוב תוכנה ללא שימוש בקוד הדוגמא שלנו. במקרה כזה לא יופיעו לכם התפריטים הייחודיים למכונית Tinybit. כדי לקבל את התפריט והפקודות הייחודיות למכונית הזו עליכם לעקוב אחר ההוראות הבאות:

בחרו באפשרות “מתקדם” (Advanced) מתוך תפריט הפקודות ולחצו על “הרחבות”(Extensions).

בפקודת הרחבות תוכלו להכניס את פרטי ההרחבה – https://github.com/lzty634158/Tiny-bit
הגירסה שתופיע לכם תהיה זו העדכנית ביותר.

כעת יופיעו לכם כל הפקודות הרלוונטיות למכונית.