הסבר על תוכנת ההדגמה

המדריך הזה לא עוסק בתכנות מיקרוביט. אם מעולם לא תכנתתם במיקרוביט התחילו בכך שתגלשו לאתר מיקרוביט ובחרו מתוך עשרות הפרוייקטים המיועדים לכך.

המטרה שלנו בחלק זה היא להבין כיצד פועלות הפקודות המיוחדות למכונית שלנו.

נחזור לסביבת הפיתוח של Makecode כדי לראות את הפקודות החדשות ולעבור על התוכנית הכתובה שם באופן כללי.

בתוכנת ההדגמה יש תהליך מאוד נחמד שבו הקוד מחולק לשני חלקים. החלק הראשון נמצא בתוך פקד שהכותרת שלו “On IR received”. זהו קוד שפועל כאשר המכונית קולטת שידור אינפרא אדום מהשלט בלחיצה על אחד הכפתורים. הפקודה ששודרה על ידי השלט נכנסת למשתנה message שמופיע בראש הקוד.

משימה: עברו על השורות בקוד וזהו את הפקודות השונות אותן שולח השלט אל המכונית. מה קורה כאשר מתקבלת הודעה כזו?

הקטע השני של הקוד מתרחש בלולאה אינסופית (Forever) כאן אתם כבר יכולים לראות את התשובה לשאלה ששאלנו קודם. רואים?

הסבר:
בקטע הקוד הראשון מתקבלת הודעה מהשלט והערך שלה נכנס למשתנה “ir” כמספר מייצג (1,2,3,4…). כל מספר מייצג מקש שונה בשלט.

בקטע הקוד האינסופי עוברת הלולאה על המשתנה “ir” ובודקת איזה מספר יש לו. בהתאם למספר שמחכה לה שם היא מפעילה פקודה אחרת במכונית. כך למשל לחיצה על החץ העליון בשלט תכניס ל”ir” את הערך 1. והלולאה האינסופית תגיב לכך בנסיעה קדימה. רק אסור לשכוח לאפס מיד את “ir” על ידי הצבה של המספר 0 כדי שבפעם הבאה שהלולאה האינסופית תפעל היא לא תבצע שוב את אותה הפקודה.