שדרוג רכישה למבצע בנדל מכונית מיקרוביט + כרטיס מיקרוביט בהנחה