micro:bit בישראל

בואו נהפוך את הלמידה באמצעות טכנולוגיה להנאה!

בשביל בית הספר

המיקרוביט תוכנן להיות ידידותי בכיתה מהתחלה. יותר נגיש מאשר רק קידוד, זו דרך מצוינת להנות, תוצאות מעשיות ותלמידים נחושים.

אם אתם מורים(ולא רק לתוכנה) המעוניינים לראות כיצד micro:bit יכול לשנות לחלוטין את חוויית הלימוד שלכם – צרו איתנו קשר לסמינרים שלנו למורים לחוויה פורצת דרך!

משאבי הוראה

מסביב לעולם

מיקרוביט הנה אחת ההצלחות העולמיות הגדולות ביותר בתחום התוכנה. עם מליוני תלמידים ומורים בעשרות מדינות, המיקרוביטים משמשים בכיתות מחשב בפינלנד, סרי לנקה, סינגפור, ארהב ועוד.

חוצה מערכי לימוד שונים

קידוד הוא לא רק עבור שיעורי מחשב! למיקרוביט יש פרויקטים בנושאי עיצוב וטכנולוגיה, פיזיקה, שיעורי מוזיקה ואמנות בכלל.

מורה לתנ”ך? מדעים? מחנך? בא תראה איך PBL מתרחש אצלך בכיתה בעזרת המיקרוביט.

כולם מקודדים

מיקרוביט הנה פלטפורמה שנועדה ללמד מורים ותלמידים את עולם התוכנה ולהפיק תועלת בכל המקצועות

תכנות הינה דרך מחשבה יצירתית המאפשרת פתרון בעיות בקלות הן ביחיד והן כקבוצה. הטמעה של דרך חשיבה זו בקרב תלמידים מאפשרת, לצד לימוד כלים טכנולוגים, חשיבה מאתגרת ופיתוח יכולות אנלטיות.

רוצים הוכחות להצלחת השיטה?

ווידאנו שהפיתוח של המיקרו:ביט מגובה במחקר אקדמי. עד עכשיו היו לנו תוצאות מצוינות עם פריסת מעל 1 מיליון מכשירים [BBC]:

  • 90% מהתלמידים אמרו שהמיקרו:ביט הראה להם שכל אחד יכול לקודד.
  • 86% מהתלמידים אמר שהמיקרו:ביט גרם למדעי המחשב להיות מעניינים יותר.
  • יותר מ-70% מהבנות אמרו שהם יבחרו מחשוב כנושא בבית הספר לאחר שימוש במיקרו:ביט.
  • 85% מהמורים מסכימים שזה הפך את מדעי המחשב ליותר מהנה עבור תלמידיו.
  • חצי מהמורים שהשתמשו במיקרו:ביט אומרים שהם עכשיו מרגישים יותר בטוחים כמורים, ובמיוחד לאלה שאמרו שאינם בטוחים בהוראת מחשבים.
  • Sentance et al., “Creating cool stuff”

    – Pupils’ experience of the BBC micro:bit, Kings College London